Çevre Kirliliği

Yeşil Alanlara Bakmak Beyni Güçlendiriyor

İspanyol bilim adamlarının yaptığı araştırma, doğa ile iç içe olan ve yeşil alanlarda büyüyen çocukların okuldaki başarısının arttığını ortaya koydu. Barselona’daki Çevre Epidemiyoloji (toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalı) Araştırma Merkezi’ndeki İspanyol bilim insanları okul çevresinde yeşil alanların bulunmasının çocukların ezber yeteneğini artırdığını, dikkat eksikliğini ise azalttığını yaptıkları araştırmayla kanıtladı.

 

Bunun, yeşil alan maruziyetinin okul çağındaki çocukların bilişsel gelişiminde yarattığı etkinin gösterildiği ilk epidemiyolojik çalışma olduğuna inanılıyor. Çalışmaya Barselona’da ikinci sınıfta dördüncü sınıfa kadar 7-10 yaşındaki 2 bin 593 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Araştırmaya imza atan Bnlim insanlarından biri olan Payam Davdand, yeşil alanların çocuklar üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekerek doğa ile iç içe olan ve yeşil alanlarda büyüyen çocukların öz saygısının, sorunları çözme becerisinin, yaratıcılığının ve risk alma cesaretinin arttığını vurguladılar. Öte yandan araştırmacılar, ezber sorunu olan çocukların %9′unun hava kirliliğinden uzak kaldıklarında bu sorunun üstesinden daha kolay geldiğini de tespit etti.

 

Yeşille iç içe büyüyen çocukların diğer insanlarla ilişki kurma, paylaşma ve kalabalık önünde daha rahat konuşma becerisi kazandığını belirten araştırmayı yapan bilim insanlarından Claire Leconte, doğanın çocukların duyu kapasitesinin gelişmesinde de etkili olduğunu, ağaç ve yaprakları gören çocukların mevsimler ve zaman kavramını daha rahat öğrenebildiğini söyledi.

 

Yeşil ortamın ve çocukların bulunduğu genel ortamın soyut olan her şeye anlam kattığına dikkat çekilen araştırmanın sonuçları Amerikan” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)” dergisinde yayımlandı.

 

Daha önce Avustralya’nın Melbourne Üniversitesi Psikoloji Bölümü araştırmacılarının yürüttüğü bir başka araştırmada, doğaya ve yeşil alanlara bakmanın beyni güçlendirdiği ortaya çıkmıştı.

 

BM’nin geçen yılki verilerine göre, dünya nüfusunun % 54′ü kentte yaşıyor. Bu da demek oluyor ki ya kentlerimizi yeşil tutacağız ya da kentlere göçün önüne geçeceğiz.

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir