Hakkımızda

“Her şey sevmekle başlar” sloganıyla 5 Haziran 2013’de yayın hayatına başlayan Yeşil Aşkı, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, atık kirliliği, gürültü kirliliği, temiz enerji, laboratuvar faaliyetleri ve çevre mühendisi iş ilanları konuları başta olmak üzere, dünyamızın ve insanlığın geleceği açısından tehlike oluşturan konuları toplumun geniş kesimlerine yaymak ve toplum genelinde bilginin bilince dönüşmesini sağlamak amacıyla kuruldu. Yeşil Aşkı ile hedeflenen; çevre bilgisinin geniş kitleler ile paylaşılması ve bilgi sahibi olan geniş kitlelerin, attıkları her adımda çevreye duyarlı davranmayı alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olmaktır.

 

Sitede güncel çevre haberleri, sürdürülebilirlik, doğa dostu üretim, enerji verimliliği, çevre dostu tasarımlar, yeşil mimari, alternatif enerji kaynakları, çevre analizleri, çevre fuarları, çevre mühendisi iş ilanları gibi başlıkları özgün içeriklerle zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Yeşil Aşkı’nın amacı;

  • Çevre bilgisini toplumun geniş kesimlerine yaymak,
  • Güncel ve önemli konulardan haberdar etmek,
  • İşsiz meslektaşlarımızın iş bulmasına yardımcı olmak,
  • Kişisel gelişime yardımcı olmak için eğitimler ve etkinliklerden haberdar etmek,
  • Karşılaşılan sorunlara çözümler üretmektir.

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.
 

Yeşil Aşkı TRT Radyo Konuğu