6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi’nin işbirliği ile her yıl ülkemizin değişik bölgelerindeki üniversitelerinde yapılmakta olup konunun uzmanlarını bir araya getirerek var olan durumun, üretilen bilgilerin, gelişen teknolojilerin ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmaktadır.

 

Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD), Kriton Curi Çevre Vakfı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 1-4 Eylül 2014 tarihleri arasında Van’da yapılacak.

 

Bu çerçevede, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2014)’nde; Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Katı Atık ve Tıbbi Atık Yönetimi ana temasıyla, ilgili tüm akademik çevreler, yasa koyucu/uygulayıcı ve denetleyiciler, atık bileşenlerini işlemek üzere teknoloji geliştiren uygulayan ve üretim yapan kesimler ile tüm bu çabaların ana hedefini oluşturan kamuoyunun bir kez daha buluşturulması ve AB uyum süreci ışığında ülkemizde katı atık yönetimi konusunda konulmuş olan hedeflerin tartışılması amaçlanmaktadır.

 

Kongrede, katı atıklarla ilgili tüm bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, özel sektör ve sivil toplum kuruluş elemanlarının, öğrencilerin ve konuya ilgi duyan bireylerin katılımının sağlanacağı bir ortam yaratılması hedefleniyor. Katı atık yönetimi ile ilgili tüm akademisyen ve kurum ve kuruluş elemanlarının çalışmalarını sunmak, karşılaşılan problem ve zorluklara çözüm getirecek bir platform oluşturmayı amaçlayan Kongrede, ayrıca yerel yönetimlerin sorun ve faaliyetlerinin tartışılacağı bir “Belediyeler Paneli” de organize edilecek.

 

6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Konuları

 • Ulusal ve Uluslararası Katı Atık Mevzuatı
 • Katı Atık Yönetimi
 • Katı Atık Bileşenlerinin Yapıları, Sınıflandırılması ve Potansiyelleri
 • Katı Atık Bileşenlerinin, Ayrılması, Toplanması, Taşınması Sistemlerinin Tasarımında CBS Kullanımı ve Uygulamalar
 • Katı Atık Bileşenlerinin İşlenmesi Yöntemleri, Ürünler, Özelikleri ve Kullanım Alanları
 • Katı Atık ve Bileşenlerine Uygulanan Analizler
 • Katı Atık Geri dönüşümsüz Bileşenlerinden Biyometan ve Biyoetanol Üretimi
 • Düzenli Depolama Alanları ve Yönetimi
 • Düzensiz Depolama Alanları ve Rehabilitasyonu
 • Sızıntı Suyu, Özelikleri, Yönetimi ve İşlenme Yöntemleri
 • Depo Gazı Kontrolü ve Kullanımı
 • Kompostlama Yöntemleri ve Uygulamalar
 • Yakma, Piroliz, Sıvılaştırma, Hidroliz Sistemleri ve Ürünler
 • Tıbbi Atık Bileşenleri, Yapıları, İşlenmesi ve Yönetimi
 • Tehlikeli Atıklar, Özelikleri, Potansiyelleri ve Yönetimi
 • Temiz Üretim Sistemleri, Bileşenlerin Aktarma İstasyonları
 • Atık Bileşenlerinin Geri Kazanımı
 • Arıtma Tesisi Çamurları, Özelikleri, İşlenme Yöntemleri ve Yararlı Kullanım Alternatifleri
 • Atık Bileşenlerinden Biyoyakıt ve Kimyasal Madde Üretimi
 • Katı Atıklara Uygulanan Aerobik ve Anaerobik işlemler, ürünler
 • Deprem Atıkları ve Giderimi
 • Katı Atıklar ve Sağlık Etkileri
 • Düzenli Depolama Alanlarından Kaynaklı Hava Kirliliği
 • Yerel Yönetimler ve Katı Atık Hizmetleri
 • Katı Atık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
 • Özel Atıklar:Bilgisayar, Elektronik, Akü, Hurda Lastik vb
 • Özel Atıkların Bileşenleri, Ayrılması ve Geri Kazanımı
 • Atık Pillerin Bileşenleri, Toplama, İşleme Yöntemleri
 • Atık Borsası
 • Atık Mevzuatı
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Politikaları
 • Çevre Eğitimi

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.