Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Eğitimi

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Yönetmeliği Çerçevesinde İklim Değişikliği, Emisyon Ticareti Mekanizmaları ve Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Raporlanması ve Doğrulanması Eğitimi: 17 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan “SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ile Türkiye‘de Sera Gazlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması uygulanmaya başlanacaktır. 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan “SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ VE RAPORLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ” ile sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda ÇMO tarafından düzenlenmekte olan eğitim ile yönetmelik kapsamında giren tüm tesislerin ve bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşların kısa süre sonra uygulanmaya başlanacak yöntemler konusunda ve uluslararası standartlar hakkında bilgi edinmeleri ve yönetmelik uygulanmasına hazırlıklı olmaları amaçlanmaktadır.
 
Eğitim Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler: Belgelendirme ücreti ödenti makbuzu ve TMMOB’‘ye bağlı Oda üyeleri için Oda üye kimlik kartı fotokopisi ve Oda üye ödenti borcu bulunmamak.
 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Eğitiminin Faydaları:

 • İklim Değişikliği Politikaları ve Uluslararası Müzakereler
 • Esneklik Mekanizmaları
 • Karbon Piyasaları
 • Gönüllü Karbon Piyasaları
 • Emisyon Ticareti Sistemleri
 • Çeşitli Ülkelerdeki ETS Yaklaşımları
 • Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Prensipleri
 • 17 Mayıs 2014 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik prensipleri detayları
 • 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ prensipleri detayları

 
Eğitim Katılımcı Sayısı: 25 Kişi
 
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Eğitimi Ücreti:

 • ÇMO Üyesi: 600 TL
 • Odamızdan BTB Almış Firmalarda Çalışan TMMOB‘ a Bağlı Diğer Odaların Üyeleri: 750 TL
 • Diğer: Bu kapsamdaki kişilerin şubemizle iletişime geçmesi gerekmektedir.

 
Hesap Numarası: Türkiye İş Bankası – Meşrutiyet Şubesi 4213-744819 (IBAN: TR870006400000142130744819)
 
Ücrete Dahil Olanlar: Ders Notları, Katılım Belgesi, Yemek ve İkramlar
 
Eğitimin Verileceği Yer: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi – (Hatay 2 Sokak No:24/16 Kızılay – Çankaya-ANKARA)
 
Eğitimin Verileceği Tarih ve Saat: 28-29 Mart 2015 / 10:00-17:00
 
Eğitmen Bilgileri: Evren TÜRKMENOĞLU – Kimya Mühendisi (BM İklim Değişikliği Uzmanı)
 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Eğitiminin İçeriği:

 
1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 • İklim değişikliği olgusu
 • IPCC – senaryolar, bilimsel temeller (Sera gazları, gwp, küresel emisyon kaynakları)
 • Ülkelere göre sera gazı emisyon (Tarihsel ve son yıl durumu)
 • Sözleşme ve protokol (Prensipler, yükümlülükler, gruplar, organlar, cop/mop)
 • Esneklik mekanizmaları
 • Müzakereler (Ülkelerin genel pozisyonları, bali-katar toplantıları ve sonrası)

 
2. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI

 • Sözleşme ve protokole katılım süreci
 • Ulusal idari yapı (İDKK, çalışma grupları, ÇŞB vs)
 • İDES ve İDEP (Genel amaç, sektörler, örnek eylemler vb.)
 • Müzakere pozisyonu

 
3. EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ

 • Proje ve piyasa temelli sistemler
 • CDM/JI/VER piyasa verileri
 • Küresel Emisyon Ticareti Sistemleri (Dünya haritası) ve bağlantılar
 • Emisyon Ticareti Sistemlerinin temel öğeleri (Kapsam, tahsis, MACCs )
 • CCX, NZ-ETS, AU-ETS, BOCM, EU-ETS
 • EU-ETS (Tarihçe ve genel prensipler, 003/87/EC ve MRV-A yönetmelikleri, Yıllık Uygulama takvimleri)

 
4. EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ OYUNU
 
5. İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (1. Bölüm)

 • AB-MRV sistemi genel prensipleri
 • Kapsam (sektörler, alt sınırlar vb.)
 • Tesis ve kaynak akış kategorileri
 • Kademeler ve belirsizlikler
 • İzleme yöntemleri (hesaplama/ölçüm, standart/kütle dengesi, kademesiz yöntem, asgari yöntem)
 • Makul olmayan maliyetler ve teknik olarak uygulanabilirlik
 • İzleme planları ve yıllık emisyon raporları (kapsam, vb)

 
6. SORU VE CEVAPLAR (1 saat)
 
7. İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (2. Bölüm)

 • Hesaplama temelli yöntem (Temel prensipler, Faaliyet verilerinin izlenmesi, Hesaplama faktörleri)
 • Ölçüm temelli yöntem (Temel prensipler, SEÖS)

 
8. İZLEME, DOĞRULAMA VE RAPORLAMA (3. Bölüm)

 • Raporlama ve doğrulama prensipleri (Rapor içreği ve raporlama prensipleri, Doğrulayıcılar ve doğrulama döngüsü)
 • Örnekler (Enerji hesap örneği, Proses hesap örneği, CEMS örneği, Belirsizlik Hesaplaması)

 
9. ÖRNEK İZLEME PLANI ÇALIŞMASI
 
10. SERA GAZLARI EMİSYON TAKİP YÖNETMELİĞİ

 • Temel prensipler
 • Kapsam
 • İzleme ilkeleri
 • Doğrulayıcılar
 • Doğrulama işlemleri
 • Raporlama
 • İkincil düzenlemeler

 
11. SORU VE CEVAPLAR
 
Kayıt İçin İletişim Bilgileri:
Tel: 0(312) 419 80 76
E-Posta: cmoankara@cmo.org.tr

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir