Etkinlikler

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu 27-29 Mayıs 2014 tarihlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenecektir. Forum’da, öncelikli olarak su güvenliği ve uluslararası su hukuku konuları ele alınacaktır.
 
Artan su kıtlığı çerçevesinde, dünya genelinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları çalışma ve politikalarında giderek artan bir biçimde su güvenliğini hedeflemektedirler. Büyüyen ve su ihtiyaçları artan nüfuslar, küreselleşen ticaret ve pazarlar, sürdürülebilir olmayan su tüketimi ve iklim değişikliği, kullanılabilir tatlı su kaynaklarının üzerinde yük oluşturmakta; bu nedenle ekonomik kalkınma ve çevre için yeterli ve uygun kalitede suya erişim sağlama kapasitemiz zorlanmaktadır.
 
Su güvenliği, geçim kaynaklarının korunması, insanların refahı, sosyo-ekonomik kalkınma, su kirliliğinin önlenmesi, ekosistemlerin korunması ile barış ve siyasi istikrar ortamının sağlanması için gereklidir.
 
Su güvenliği, insani ve ekonomik kalkınmanın karmaşık ve sektörler arası niteliği için esastır. Tarımın dünyadaki suyun %70’ini kullandığı günümüzde; 2050 yılına kadar gıda ihtiyacının %70 artacağı tahmin edilirken, gıda güvenliğinin sağlanmasına su nasıl katkıda bulunacaktır?
 
Enerjinin suya, su temini ve hıfzısıhhanın enerjiye ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, nüfusların gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için su ve enerji nasıl bir rol oynayacaktır?
 
Sanayiye dayalı ya da sanayileşmek isteyen ekonomiler açısından, bazı yüksek gelirli ülkelerde endüstriyel su tüketimi toplam su tüketiminin %40’ına ulaşmaktadır; bu toplumlar nasıl su güvenliğini sağlayabilir?
 
Bütün bu sektörlerle yakından ilişkili olarak, insan refahı için su ile bir insan hakkı olarak su ve hıfzısıhha önemli konulardır. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne giden yolda, erişim ve hıfzısıhha hedefleri nasıl gelişecektir?
 
Şüphesiz ki, ekosistemler küresel su döngüsünün yolları, filtreleri ve depolama sistemleridir. Tüm tatlı suların nihayetinde iyi işleyen ekosistemlere bağlı olması, onları su güvenliğinin yadsınamaz bileşenleri ve yardımcıları yapmaktadır.
 
Sürdürülebilir bir su güvenliği için uygun politikalar ve yönetimin yanı sıra, değişen su arz ve talebi dengelenmelidir. Zaman içinde farklı ihtiyaçlara göre şekillenen bu konular, su kalitesi ve miktarının daha akıllı ve bütüncül bir şekilde ele alınmasını, kötü yönetim ve sürüdürülebilir olmayan su tüketiminin önlenmesini gerektirir. Talep yönetimi su güvenliği için çok önemlidir. Talep yönetimiyle, daha verimli ve maliyet etkin su kullanımı için davranış ve tüketim alışkanlıklarının etkilenmesi amaçlanmaktadır. Talep yönetimi genellikle eğitim ve sosyal müdahalelerin de etkili olduğu, ekonomik, teknik ve idari önlemlerin bir kombinasyonuyla uygulanmaktadır. Talep yönetimine paralel olarak, rezervuar ve barajların önemli rol oynadığı mevcut ve gelecekteki su temini altyapısının sürdürülebilir kullanımı, su güvenliği için gereklidir.
 
Bunlar gibi çeşitli ve karmaşık konuları ele almak, sektörler, toplumlar ile coğrafi ve siyasi sınırlar arasında disiplinlerarası bir işbirliğini gerektirir. Ayrıca su güvenliği konusu acilen etkili araç ve mekanizmalarla ele alınmalıdır. Bu kapsamda, 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu su güvenliği sorunlarına küresel çözümler getirmek ve bunların gerçekleştirilmesi için yolların belirlenmesi amacıyla aşağıdaki alt temalardan oluşan bir tematik çerçeve sunmaktadır.
 
2015 yılı sonrası sürdürülebilirliğe giden yolu tanımlamanın eşiğinde, suyun diğer sektörlerle olan yakın ilişkisinin ve su işbirliğinin gerekliliğinin anlaşılması gerekmektedir. Özellikle suya erişim için rekabetin büyüdüğü ve anlaşmazlık riskinin arttığı bölgelerde, su işbirliğinin güçlendirilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Su yönetimi ve su kaynaklarının adil dağıtımı büyüyen kritik bir konudur. Bu noktada, uluslararası su hukuku çatışmaları önlemek ya da barışçıl yolla çözmek için bir yardımcıdır. Ancak suyun adil tahsisi ile ilgili genel ilkeler ile önemli zarar kriterleri belirsizdir ve detaylandırılması gereklidir.
 
Fırat-Dicle Havzası’nda yukarı kıyıdaş ülke olarak Türkiye su diplomasisi ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi için bir merkezdir. Bu yıl, 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu uluslararası su işbirliğinin nasıl güçlendirileceğini ve anlaşmazlıkların çözümü için kapasitenin nasıl geliştirileceğini tartışacaktır. Carl Bruch (ABD), Lillian Del Castillo-Laborde (Arjantin), Gabriel Eckstein (ABD) ve Raya Marina Stephan (Fransa) gibi ünlü su hukuku uzmanları Forum’a davetli konuşmacı olarak katılacaklardır.
 
Dünya Su Forumu’ndan bir yıl önce olmak üzere, her üç yılda bir düzenlenen İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun üçüncüsü, 2015 yılında Kore’de düzenlenecek olan 7. Dünya Su Forumu’na önemli girdiler sağlamayı amaçlayacaktır.
 
Yukarıda bahsedilen konular, açılış konuşmalarını takip eden ve moderatör tarafından yönetilecek panellerden oluşacak tematik oturumlarda ele alınacaktır. Tematik oturumların yanı sıra, yan etkinlikler ve Bakanlar Toplantısı düzenlenecektir. Bakanlar Toplantısı’nın sonunda bir Başkan Özeti kabul edilecektir. 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda olduğu gibi, Forum’un odak noktalarından bakanlar, üst düzey yetkililer ve uluslararası kurum temsilcileri Bakanlar Toplantısı’nda biraraya gelecektir.
 
Forum su uzmanları, akademisyenler, bilim insanları, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü ağırlayacaktır.
 
Katılımcılar, su sektöründeki diğer meslektaşları ile yüz yüze görüşerek yeni ve farklı görüşleri, yaklaşımları ve deneyimleri paylaşma, araştırmacılar, uzmanlar, hükümet yetkilileri, iş ortakları ile işbirliği kurma ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma imkanı bulacaklardır.
 

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nda oturumlar şu başlıklar altında yapılacak

 

  • Su Yönetişiminin Farklı Seviyelerde ve Bölgelerde Uygulanabilirliği
  • Su-Gıda-Enerji-Ekoloji Bağıntısı: Etkileşim Nasıl Sağlanır?
  • Kaynak Yönetiminden Kentsel Su Yönetimine Doğru: Yeni Paradigmalar
  • İklim: Ne Değişti?
  • Uluslararası Su Hukukunda Su Kaynaklarının Korunması
  • Sınıraşan Sular ve İşbirliği
  • Ulusal Su Hukuku: Mukayeseli Bakış
  • Su ve Hıfzıssıhha Hakkı

 
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na katılım ücretsizdir.

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir