Etkinlikler

14.Ulusal 2.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi

Çevre mühendisliği alanındaki son gelişmeler ile ulusal çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel konuların bilimsel bir düzlemde tartışılacağı “14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi ”9-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.

 

Bugün çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi, çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın, bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması, hayata geçirilmesi amacıyla 1992 yılından başlanarak iki yılda bir olmak üzere düzenlenen Çevre Mühendisliği Kongresi’nin bu yılki teması “İklim Krizi ve Çevre Politikaları” olarak belirlendi.

 

1970’lerden itibaren küresel düzeyde tartışılmaya başlanan, 1992 yılında ilk kez uluslararası sözleşmeye konu olan iklim değişikliği olgusu, hükûmetlerin attığı, atmaya çalıştığı ya da atmaktan geri durduğu adımlar ile bugün bir kriz boyutuna ulaştı. İklim krizi, insanlığın neden olduğu ve kendiyle birlikte tüm yaşam sistemlerini tehdit eden bir olguya dönüştü.

 

İklim krizi nedeniyle dünya üzerindeki yaşam, yükselen deniz seviyeleri, tükenen su kaynakları, kuruyan verimli topraklar, seller, yok olan türler, açlık, salgınlar ve göçler ile yok olma tehlikesi altında. Otuz yılı aşkın zamandır sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde atılacak adımlar ve oluşturulacak politikalar tartışıldı, ancak iklim krizi karşısında savunmasız olan insanlığı ve onun neden olduğu kaderi yaşayan küresel ekosistem korunamadı. Artık daha kapsamlı, bütüncül ve radikal çözümler arama ve bu kriz karşısında yeni yaşam politikaları oluşturma gerçekliği ile karşı karşıya kalındı.

 

14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi Konu Başlıkları

 • İklim Krizi
 • Çevre Politikaları
 • Covid-19 Pandemisinin Çevresel Boyutları
 • Su Kirliliği ve Yönetimi
 • Toprak Kirliliği ve Yönetimi
 • Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
 • Katı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Hava Kirliliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü
 • Su-Atıksu Arıtımı, Ürün ve Enerji Geri Kazanımı ve Arıtma Çamurlarının Yönetimi
 • Atıksu Epidemiyolojisi
 • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları
 • Çevre Mühendisliğinde Dijital Çözümler: Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirme
 • Çevre Mühendisliği Eğitimi
 • Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinlerarası İlişki
 • Çevre ve Mühendislik Etiği
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Yönetimi ve Hukuku
 • Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme
 • Çevresel Güvenlik : Su, Gıda, Hava, Enerji Güvenliği
 • Gürültü Kirliliği ve Yönetimi
 • Işık Kirliliği
 • Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme
 • Doğal Kaynak Yönetimi
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • Kentleşmede Doğa Odaklı Çözümler
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir