Temiz Enerji

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yaşamın varlığı için olmazsa olmaz olan ve iş yapabilme, ışık yayma ve ısı oluşturma yeteneği olarak tanımlanan enerjinin iki kaynağı vardır: Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları.

 

Yenilenemez Enerji Kaynakları: Sınırlı enerji kaynaklardır. Bu enerji kaynakları zaman içinde tükenebilir, geri kazanılamaz ve yeniden kullanılamazlar.

 

Nükleer Enerji Atom çekirdeklerinde meydana gelen tepkime sonucu açığa çıkan bir enerji türüdür. Nükleer Enerjinin iki türü vardır: Çekirdek parçalanması olan fisyon ve çekirdek kaynaşması olan füzyon. Nükleer fisyondan elde edilen enerjinin iki ciddi sorunu vardır: Elde edilme sürecindeki güvenlik sorunları ve radyoaktif atıkların depolanması. Şu an gelişim aşamasında olan nükleer füzyon bu sorunları azaltabilir. 2019 yılında Nükleer Enerjinin Dünya geneli tüketimi %4,9’dur.

 

Kömür, Doğal Gaz, Petrol; Fosil yakıtlar (kömür, doğal gaz ve petrol) milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvanların tortulaşması (sedimantasyon) sonucu oluşmuştur. Fosil yakıtlar endüstriyel toplumların başlıca enerji kaynağıdır. Asit yağmurları ve küresel ısınmaya neden olan gazların çoğu fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkar. Kömür, gaz ve petrol Dünya’da sınırlı miktarda bulunur. Petrol rezervleri gezegenimizin belli bazı bölgelerinde bulunur ve bu rezervlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkiler. 2019 yılındaki Dünya geneli kömür, doğal gaz ve petrol tüketimi sırasıyla %27,1 – %22,2 – %31,8’dir.

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Uygun şekilde değerlendirildiklerinde miktarları sınırsızdır. Yani geri kazanılabilir ve tekrar oluşabilirler. Atmosfer için de yenilenemez enerji kaynaklarına göre daha az zararlıdırlar.

 

Biyokütle; Odun, tarımsal atık ve gübre gibi biyolojik kaynaklardan elde edilen yakıttır. Gelişmekte olan ülkeler için temel, endüstrileşmiş ülkelerde ise çoğunlukla evlerde olmak üzere en yaygın enerji kaynağıdır. 2019 yılındaki Biyokütle Enerjisinin Dünya geneli tüketimi %9,5’dur.

 

Hidrolik Enerji; Belirli bir yükseklikten düşen suyun türbinleri hareket ettirmesi ile elde edilir. Hidrolik enerjinin başlıca sorunu rezervuar, kanal ve baraj inşaatlarının bulundukları yerin ekosistemini değiştirmesidir. 2019 yılındaki Hidroelektrik Enerjisi Dünya geneli tüketimi %2,5’dir.

 

Güneş Enerjisi; Güneş bir yıl boyunca harcadığımızın 10.000 katı enerji yayar. 2019 yılındaki Güneş Enerjisinin Dünya geneli tüketimi %1,6’dır.

 

Rüzgar Enerjisi; Rüzgâr Güneş’ten gelen radyasyonun oluşturduğu yüksek ve alçak basınç hava akımlarının yer değiştirmesi ile oluşur. Rüzgâr kuvveti günümüzde en çok araştırma yapılan alternatif enerji kaynaklarındandır. 2019 yılındaki Rizgar Enerjisinin Dünya geneli tüketimi %0,4’dür.

 

Jeotermal Enerji; Dünya’nın yer kabuğu ile manto tabakaları arasında oluşan termal enerjiden elde edilir. Üretim debisinin sabit olması, jeotermal enerjinin avantajlarındandır. Ancak santrallerin sıcak su kaynaklarına en yakın yerlere inşa edilmesi gerekir.

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

One thought on “Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

  • blank

    Evrenin bir düzeni var ve Doğadaki herşey buna bağlı olarak işleyişini sürdürüyor. Bilinçli bir şekilde Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ndan fayda sağlarsak ekosistemin yapısını bozmadan hayatımızı ve gelecek nesillerin hayatını riske atmamış oluruz. Bu vesileyle birlikte herkesi bilinçli olmaya yenilenebilir Enerji Kaynaklarını kullanmaya davet ediyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir