Etkinlikler

Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 19. Maddesi 2. Bendinde; “Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir”, 19. Maddesi 3. bendinde ise “gerekli durumlarda eğitim konuları, içeriği, katılım şartları ve sınav gerekliliği gibi hususlar, Bakanlıkça belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu hüküm gereği; Emisyon İmisyon ölçümleri raporlama personelleri için sertifika zorunluluğu getirilecektir. Bu kapsamda Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarının; emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporlamayı gerçekleştiren Raporlama Sorumlusu personeller için, 22-26 Kasım 2018 tarihlerinde 4 gün sürecek mevzuat, standart, ölçüm yöntemleri ve raporlama hususlarını içeren sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilecektir.

 

Emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporları hazırlayacak Raporlama sorumluları personellerinde, rapor hazırlamasına ilişkin sertifikasının bulunması şartı aranacaktır. Yetkili Çevre Laboratuvarlarının emisyon ve imisyon ölçümlerini gerçekleştiren raporlama sorumlularına yönelik olacak olan söz konusu eğitim sonunda sınav yapılacak olup, bu sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcıların, eğitim sonu yapılacak olan sınav esnasındaki hesaplamalarda kullanmaları için (cep telefonları da sınav esnasında kullanılmasına müsaade edilmeyeceğinden) yanlarında hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.

 

Verilecek olan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıl olup, söz konusu sertifikaya sahip laboratuvar çalışanlarının 5 yıllık süreç içerisinde iş yeri değişikliği yapmaları durumunda; hem çalışanın hem de laboratuvarın mağdur olmaması için hazırlanan mevcut sertifikaların, çalıştıkları laboratuvarlar dışında sadece bir laboratuvar için daha geçerliliği söz konusu olacaktır. Sertifikalı raporlama sorumlusu personelinin ikinci defa iş yeri değişikliği yaptığı durumda sertifikası geçersiz sayılacak ve yeniden eğitim alması gerekecektir.

 

Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi, raporlamalarda standart oluşturulması ve uygulamada bütünlüğün sağlanmasına yönelik olacağından, eğitimin içeriği; ölçüm personeline yönelik düzenlenen Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitiminden farklı olacaktır. Bu nedenle, daha önce ölçüm personeli olarak verilen sertifikalar raporlama personeli sertifikası olarak kullanılamayacaktır.

 

Ölçüm personeli aynı zamanda raporlamadan sorumlu personel olarak da görev alacaksa, raporlama eğitimine de katılım sağlamak ve sertifika almak zorundadır. Raporlama personeli olarak görev alacak personelin, ölçüm personeline yönelik verilen sertifikayı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Eğitime katılacak raporlamadan sorumlu personellerin, en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Emisyon ve İmisyon Ölçümlerine ilişkin Raporlama Sorumlusu olarak çalışacak laboratuvar personeli ile bireysel başvuru yapacak diğer şahısların, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olması şartını sağlamaları gerekmektedir. Ancak, daha önce ya da halen Yetkili Çevre Laboratuvarlarında raporlama personeli olarak görev yapan ön lisans mezunu kişilerin de; ilk eğitime mahsus olmak üzere, geriye dönük olarak en az 1 sene Emisyon ve İmisyon konusunda raporlama personeli olarak çalıştıklarını, Bakanlığa ve/veya İl Müdürlüklerine sunmuş oldukları (hangi tesis için hazırlandığı, rapor tarihi, rapor no gibi bilgilerin yer aldığı) raporları ibraz ederek ispat etmeleri durumunda, eğitime katılım sağlama ve yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde raporlama personeli olarak sertifika alma ve görev yapma hakkına sahip olabileceklerdir.

 

Sadece imisyon kapsamında yetkili olan çevre laboratuvarlarından; talep edilmesi halinde bu laboratuvarlarda çalışan raporlama personeli için sadece imisyon kapsamında yetkilendirme yapılabilecektir. Ancak laboratuvarın kapsamına emisyon kısmını alması veya imisyon raporlama personelinin, emisyon kapsamı bulunan laboratuvara geçmesi halinde, emisyon ölçümüne ilişkin raporlama yapabilmesi için personelin emisyon kapsamı raporlama sertifikasyon eğitimine katılması ve sertifika alması gerekmektedir.

 

Eğitime katılmak isteyenler öncelikle bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermayesinden referans numarası alarak (213-Çevre Alanında Teorik ve Pratik Eğitimler/Günlük 170 TL (4 gün)), Halk Bankası T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Kurumsal 301 no.lu Hesabına 680 TL (KDV dahil) KATKI PAYI bedelini (Dekontlarda katılımcı ismi ve hangi eğitim için ödeme yapıldığı belirtilecektir) yatırarak, banka dekontunun TÜÇEV’in internet sayfasında kayıt esnasında belirtilen yere yüklemeleri gerekmektedir. Dekont göndermeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıca katılımcılar eğitim ve konaklama bedeli olan 2.700 TL (KDV dahil) (Havale, EFT veya elden yatırılabilir)(Ücret yatırılırken katılımcı ismi ve hangi eğitim olduğunu belirtiniz aksi taktirde ücretler görünmüyor, bu nedenle kayıtlarınız onaylanmıyor.) Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi, T.C. Ziraat Bankası, Kamu Girişimci Şubesi, IBAN: TR71 0001 0025 3352 1264 1250 19 no’lu hesaba yatırdıktan sonra 16 Kasım 2018 tarihine kadar www.tucev.org ‘dan kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Katılımcılar tek kişilik odalarda her şey dâhil konaklama, eğitim materyalleri, sarf malzemeleri, Antalya Hava Limanından ve Belek Otogardan otele transferleri organizasyon tarafından karşılanacaktır. Sisteme kayıt yapmadan önce iki ücretinde mutlaka ödenmiş olması gerekmektedir tek ücretle kayıt onayı yapılmamaktadır.

 

Eğitimin sonunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimi tarafından düzenlenecek sınavda 70 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Ayrıca eğitim salonuna gelirken kılık kıyafete dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar eğitime katılan kişilerin sorumluluğundadır. Sınavda başarılı olamayan katılımcılar için 1 ay içerisinde 2. kez sınav düzenlenecektir.

 

Katılımcılar faturalarını eğitim sırasında fatura bankosundan temin edebilirler.(Kurum ödemelerinde lütfen kurumun tam adını, vergi dairesini, vergi numarasını ve adresini başvuru formunda ilgili yere yazınız aksi halde faturalarınız tarafınıza bireysel olarak kesilir ve düzeltilmez.)

 

* “Numune Alma Eğitimi”ne başvuruda bulunan katılımcının, ilgili Yönetmelik’te belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerinden” mezun olması zorunludur.
* Öğrenim durumu ile ilgili şartlar, “Numune Alma Eğitimi”ne ilk kez katılacak personel için geçerlidir. Daha önceki eğitimlere katılmış personelde bu şartlar aranmaz.
* Başvuru taleplerinin gerçeği yansıtmaması halinde eğitim başvurusu geçerli sayılmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
* Eğitime katılım önceliği laboratuvarların başvuru sırasına göre yapılacak olup, katılım kontenjanla sınırlıdır.
* Yeterli sayıda katılım olmaması halinde TÜÇEV, eğitimi iptal ederek ücret iadesi yapabilir.
* Katılımcıların ücretlerini Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi, T.C. Ziraat Bankası, Kamu Girişimci Şubesi, IBAN: TR71 0001 0025 3352 1264 1250 19 no.lu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
* Dekont numarası belirtilmeyen kayıtlar dikkate alınmayacaktır.
* Katılımcı ücretini yatırıp, www.tucev.org sitesindeki kayıt formunu doldurarak sistem üzerinden kayıt yaptırmaları yeterli olacaktır.
* Eğitimin ücreti kişi başı KDV Dahil 2.700 TL’dir.
* Katılımcıların eğitime katılmaması durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.
* Katılımcılar faturalarını eğitim sırasında fatura bankosundan temin edebilirler.
* Katılımcılar Yeterlilik Sertifikası için yanlarında son 6 ayda çekilmiş, 2 adet vesikalık fotoğraflar ve kimlik fotokopisiyle gelmeleri gerekmektedir. Sonrasında fotoğraf gönderimi kabul edilmeyecektir.

 

Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi

  • 22 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilir.
  • 22 Kasım 2018 tarihinde Antalya Havaalanından ve Belek Otogardan otele toplu transfer saat 15:00 – 18:00 ve 21:00’da yapılacaktır. Eğitim 23 Kasım 2018 saat 09:00’da başlayacaktır. 26 Kasım 2018 saat 14:00’da otelden havaalanına ve Belek Otogara toplu transfer sağlanacaktır.
  • Transfer Yetkilisi: Can Berk – 0(506) 487 91 76

 

Eğitim Yeri: SPICE HOTEL&SPA (Belek Mahallesi, 07506 Serik/-ANTALYA)

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Kasım 2018

 

Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitim Notları İçin Tıklayınız…

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir