Etkinlikler

13. Ulusal & 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi

Küreselleşen dünya şartlarında üretim ve tüketim dengesindeki değişimler, doğal kaynakların sınırlı olması, çevre yönetim politikalarının yetersiz kalması, çevre sorunlarının ve çevre yönetiminin önemini gözler önüne sermiştir. Doğal dengenin bozulmasındaki temel nedenler çevre kirliliği ve tahribatıdır. Günümüzde çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte, çevresel bilim ve teknoloji de çeşitli önlemlerin alınmasına, bertaraf tekniklerinin geliştirilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve güvenli bir çevre için sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

 

13. Ulusal & 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresinin amacı, çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği dünyamızda, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen Ulusal Çevre Mühendisliği kongresinde buluşturulması hedeflenmiştir.

 

Bugün, çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi amacıyla çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın ve bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmaların en önemlilerinden biri de “Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi”dir. 1992 yılından bu yana, her iki yılda bir farklı kentlerde organize edilen bu kongre, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platformdur.

 

Bu maksatla, çevre mühendisliği alanındaki son gelişmeler ile ulusal çevre sorunları başta olmak üzere mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılacağı “13. Ulusal & 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi” 10-11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında KOCAELİ ilinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

 

  Kongre Konuları

 • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları
 • Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve değerlendirmesi
 • Çevresel Politika Yönetimi
 • Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri
 • Çevre ve Enerji
 • Doğal Kaynak Yönetimi
 • Çevre Mühendisliği Eğitimi
 • Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinler arası İlişki
 • Çevre ve Mühendislik Etiği
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Hukuku
 • Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme
 • Katı Atık Yönetimi
 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Hava Kirliliği Kontrolü
 • Gürültü ve Gürültü Yönetimi
 • Koku Emisyonlarının Kontrolü
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme
 • Su ve Atıksu Arıtımı
 • Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Bertarafı
 • Su ve Toprak Yönetimi
 • Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
 • İklim Değişikliği
 • Sürdürülebilirlik, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği
 • Yenilenebilir Enerji (Güneş, Rüzgar, Hidrojen)
 • Gıda Güvenliğinde Güncel Meseleler

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir