Etkinlikler

10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu

Bilindiği gibi, bir ülkenin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan en önemlisi enerjidir. Böyle bir sorunun çözümünde temiz enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, özellikle petrolün politik baskı aracı olarak kullanılması, temiz olmayıp atmosferi kirletici olması, artan CO2 ve diğer gazlar ile iklim değişikliğini tetiklemeleri, enerji sorununa daha büyük boyutlar ve önem kazandırmaktadır. Birbirini izleyen enerji bunalımları, nüfus artışı ve gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan enerji gereksinimi, bilim adamlarını ve uluslararası kuruluşları refah düzeyini, en fazla enerjiyi tüketen yerine yenilenebilen, temiz, uzun vadede ucuza mal edilen, en verimli kullanan ve çevre dostu temiz enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneltmektedir.

 

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışın yerleşmesi için 23 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) 10’uncusunun daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 

Türkiye’de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile sağlanmıştır. Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000’de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları’nın dördüncüsü 2002’de, beşincisi 2004’te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008 yılında, sekizincisi 2010 yılında ve son olarak dokuzuncusu uluslararası katılımlı olarak 2013’te gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonraki sempozyumların Türkçe ve İngilizce olarak Uluslararası olması kararına varılmıştır. Sempozyumun ismi Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu (UTES) şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ayrıca UTES çerçevesinde Rüzgâr, Güneş ve Hidroelektrik konularının ayrıntılı bir şekilde işleneceği Temiz Enerji Kursu (TEMEK) eşzamanlı olarak, İTÜ ve Su Vakfı işbirliği ile İstanbul’da düzenlenecektir.

 

Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumunun Başlıca Konuları

 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Biyoyakıtlar
 • Hidrojen enerjisi
 • Hidro-Elektrik enerji
 • Sürdürülebilir Enerji-Çevre ilişkisi
 • İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
 • Enerji verimliliği ve tasarrufu
 • Enerji ekonomisi ve yönetimi
 • Global ve yerel enerji politikaları

 

Uluslararası Temiz Enerji Sempozyum Katılım Ücreti
Katılım ücreti bildirili katılımcı için 150 TL, bildirili öğrenci için 100 TL’dir.

 

Ulusal Temiz Enerji Sempozyum Katılım Ücretini Yatırma: 30 Eylül 2016
Banka Hesap Bilgileri:
VAKIFBANK
UTEG2016 ENERGY SYMP
IBAN No: TR49 0001 5001 5800 7268 6658 33

 

Sempozyum  Tarihi: 24-26 Ekim 2016
Sempozyum Yeri: İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi / İSTANBUL

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir