Etkinlikler

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimi

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında, kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde görev yapacak tesis sorumluları için 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren, tesis sorumlusu sınıflarına göre farklı tarihleri kapsayacak şekilde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi yapılacaktır. Eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup söz konusu eğitimler online (uzaktan) olarak yapılacaktır.

 

Bu çerçevede, Tesis Sorumlusu Belgesi almak isteyen üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun adayların 23 Eylül 2022-09 Ekim 2022 tarihleri arasında https://aatbelgelendirme.csb.gov.tr adresi üzerinden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurup profil kartlarını oluşturarak ön başvuru yapmaları gerekmektedir. 09 Ekim 2022’den itibaren sistem yeni başvurulara kapatılacak olup, sadece eksiklik bildirilmesi nedeniyle değerlendirme süreci devam eden başvurular nihailendirilecektir.

 

Bu kapsamda, Tesis Sorumlusu Belgesi almak isteyen ve ön başvurusu onaylanan adayların 14 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında www.ecbs.cevre.gov.tr adresi üzerinden AAT Personel Belgelendirme Sistemi ekranına giriş yaparak ön başvuruda kabul edildikleri sınıflar üzerinden eğitim başvurusu yapmaları gerekmektedir. Adaylar, profil kartlarının onaylandığı sınıftan hem endüstriyel hem de kentsel sınıftan başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda eğitim başvurusunu tamamlayan tesis sorumlusu adaylar, 24 Ekim 2022 tarihinde başlayacak olan eğitimlere, gerekli üyelik işlemlerini tamamlayarak www.ue.cbs.gov.tr adresinden erişim sağlayacaktır.

 

Ayrıca, 16 Kasım-24 Aralık 2021 ve 01 Şubat 2022-11 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenmiş olan eğitimlere katılım sağlayıp kendilerine tanımlanan eğitimlerin %100’ünü tamamlayan üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun adayların 24 Ekim 2022-20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitimlere katılım zorunlulukları bulunmamakta olup, direkt sınavlara katılım hakkına sahiptirler. Ancak bu adayların 23 Eylül 2022-09 Ekim 2022 tarihleri arasında ön başvuruyu güncelleme işlemini, 14–21 Ekim 2022 tarihleri arasında eğitim başvurusu işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

 

Bahse konu eğitimler sonunda 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan sınavların takvimi başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek olup ihtiyaç duyulması halinde 3-4 Aralık 2022 tarihleri de sınav takvimine dâhil edilecektir. Sınav takvimine ilişkin bilgiler “https://cygm.csb.gov.tr/duyurular” ve “www.ecbs.cevre.gov.tr” adresi üzerinde yer alan AAT Personel Belgelendirme Sistemi duyurular sayfasından ilerleyen süreçte yayımlanacaktır.

 

HATIRLATMA: Kurum tecrübesi ile ilgili sisteme yüklenecek evraklarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın değişiklik istemesi halinde mevcut dosyaların sistemden silinerek yeni belgelerin tek dosya halinde ve PDF formatında yeniden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimi ve Sınav Programı

Eğitim Sınıfı Ön Başvuru Başlangıç Ön Başvuru Bitiş Eğitim Başvurusu Başlangıç Eğitim Başvurusu Bitiş Eğitim Başlangıç Eğitim Bitiş Sınav Tarihi
Kentsel/Endüstriyel A,B,C,D 23 Eylül 2022 9 Ekim 2022 14 Ekim 2022 21 Ekim 2022 24 Ekim 2022 20 Kasım 2022 26-27 Kasım 2022 ve 3-4 Aralık 2022

 

Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimi Kapsamı

Eğitim programı tesis tür ve sınıfına göre oluşturulmuş olup, aşağıda yer alan konuları kapsamaktadır. Adaylar bu konuların dışında ayrıca sınavlarda “atıksu mevzuatı”ndan da sorumludurlar. Sınav kapsamında bulunan mevzuatlar aşağıdaki gibidir;

 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği
 • Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 • Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

 

Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitim Programı

Modül Konu Evsel Sınıf End. Sınıf
Modül 1 Atıksu Arıtımının Genel Esasları A, B, C, D A, B, C, D
Modül 2 Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi A, B A
Modül 3 İlk ve Birincil Arıtma Prosesleri ve İşletilmesi A, B, C, D A, B, C
Modül 4 Biyolojik Arıtma Prosesleri ve İşletilmesi A, B, C, D A, B, C
Modül 5 İleri Biyolojik Arıtma Prosesleri ve İşletilmesi A, B A, B
Modül 6 Membran Prosesler ve İşletilmesi A A, B
Modül 7 Yenilikçi Arıtma Prosesleri ve İşletilmesi A A
Modül 8 Dezenfeksiyon Prosesleri ve İşletilmesi A, B A
Modül 9 Arıtma Çamurlarının Bertarafı A, B, C A, B, C
Modül 10 Koku Giderimi A, B A
Modül 11 Atıksuların Yeniden Kullanımı A, B A, B, C
Modül 12 Atıksu Arıtma Tesislerinde Kaynak Geri Kazanımı A A
Modül 13 Küçük Yerleşim Yerlerinde Atıksu Yönetimi C, D
Modül 14 Endüstriyel Atıksu Arıtımı A, B, C, D
Modül 15 Tesis İzleme, Laboratuvar, Kayıt ve Raporlama A, B, C A, B, C, D
Modül 16 İş Sağlığı ve Güvenliği A, B, C, D A, B, C, D
Modül 17 Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği A, B, C A, B
Modül 18 Proses Kontrolü ve Otomasyon A, B, C A, B
Modül 19 Mekanik Ekipmanlar Bakım ve Onarım A, B, C, D A, B, C
Modül 20 Elektrik İşleri Bakım ve Onarım A, B, C, D A, B, C

 

Eğitimler ve sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, yalnızca sınavda başarılı olanlar yukarıda belirtilen tarihler arasında 200 TL belge ücreti yatıracaktır. Birden fazla belge alacak olanlar her belge için ayrı ücret yatıracaktır.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; eğitim başlangıç ve bitiş tarihlerinde, belge ücret yatırma tarihlerinde ve online sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkına sahip olup yapılacak herhangi bir değişiklik “ue.csb.gov.tr” internet adresinden yayımlanacaktır. Bu adresten yapılan değişiklik duyurusu tüm adaylara tebliğ yapılmış hükmündedir.

 

İletişim:
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
aat@csb.gov.tr
sutoprak@csb.gov.tr

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir