Laboratuvar

Tanin ve Lignin Analizi

Tanin ve Lignin Analizi Nasıl Yapılır? konusuna geçmeden önce Lignin Nedir? Tanin Nedir? ifade edelim. Lignin bir bitki bileşeni olup, kağıt hamuru üretimi esnasında atık olarak deşarj edilir. Diğer bir bitki bileşeni olan tanin ise, bitkisel ayrışma sonucu veya “tanin eldesi ve dibağlama işlemleri” esnasında atık olarak sulara karışır.

 

Tanin, kazan sularına ilave edilerek çökelti oluşumunu azaltır. Gerek lignin, gerekse tanin, tungstofosforik asit ve molibdo fosforik asitle reaksiyona girerek mavi renk oluşturan aromatik hidroksil gruplarını içerirler. Reaksiyon lignin ve tanin için spesifik değildir, diğer indirgen maddeler de benzer reaksiyonlar vermektedir.

 

Standart çözelti hazırlanırken tanik asit veya lignin kullanılır. Tanin ve lignini hidroksil içeren diğer aromatik bileşiklerden ayırmak mümkün değildir. Numunede kesin olarak tanin veya lignin olduğu bilinmediği sürece, sonuçları “taninsi maddeler”, “ligninsi maddeler” veya “hidroksil haldeki aromatik bileşikler” şeklinde ifade etmek gereklidir. Minimum tayin edilebilen lignin konsantrasyonu 0.3 mg/L, tanin konsantrasyonu ise 0.1 mg/L’dir.

 

Tanin ve Lignin Analizi İçin Gerekli Araç ve Gereçler

  • Spektrofotometre veya filtreli fotometre
  • Nessler tüpleri, 100 ml’lik

Tanin ve Lignin Analizi İçin Gerekli Reaktifler

Tanin-lignin reaktifi: 100 g sodyum tungstat (Na2WO4.2H2O) ve 25 g sodyum molibdat (Na2MoO4.2H2O) beraberce 700 ml destile suda çözülür. Bu çözeltiye 50 ml, % 85’lik fosforik asit (H3PO4) ve 100 ml derişik HCl ilave edilir. Geri soğutucuya bağlanarak 10 saat süre ile geri soğutucuda kaynatılır. Daha sonra bu çözeltiye 150 g lityum sülfat (Li2SO4), 50 ml destile su ve 1-2 damla sıvı brom ilave edilir. Geri soğutucusuz olarak 15 dakika süre ile kaynatılarak bromun fazlası uzaklaştırılır. 25°C’ye soğutulur, 1 litreye seyreltilir ve filtrelenir. Bu şekilde hazırlanan reaktif, organik maddeler ve toza karşı korunmak üzere ağzı sıkıca kapalı bir şişede saklanır.

 

Karbonat-tartarat reaktifi: 200 g Na2C03 ve 12 g sodyum tartarat, Na2C4O6.2H2O, 750 ml sıcak destile suda çözülür, 25°C’ye soğutulur ve 1 litreye tamamlanır.

 
Stok çözelti: 1 g tannik asit veya tanin veya lignin bileşiği tartılır, destile suda çözülür ve 1000 ml’ye tamamlanır.
 
Standart çözelti: 10   ml veya 50 ml stok çözelti destile su ile 1 litreye seyreltilir. Çözeltinin 1 ml’si, 10 µg veya 50 µg aktif madde içerir.
 

Tanin ve Lignin Deneyinin Yapılışı

Aynı sıcaklığa getirilmiş 50 ml numune veya standart çözelti alınır. Ardarda ve vakit geçirmeden tanin-lignin reaktifi ve 10 ml karbonat-tartarat reaktifi ilave edilir, renk gelişimi için 30 dakika beklenir. Hazırlanan standartlara karşı gözle mukayese veya şahide karşı fotometrik okumalar yapılır. Alette yapılan ölçümlerde 600-700 nm dalga uzunluğu aralığında çalışma yapılırken. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden yararlanılır.
 

61 ml’lik son hacimdeki tanin 61 ml’lik son hacimdeki lignin  
asit (µg) (µg) Işık yolu (cm)
50-600 100-1500 1
10-150 30-400 5

Sonucun Hesabı

Tanin veya lignin standardı kullanılarak kalibrasyon eğrisi hazırlanır. Numunenin absorbans değeri, 600-700 nm’de okunur ve kalibrasyon eğrisi yardımı ile numunenin tanin veya lignin içeriği bulunur.

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir