Gürültü Kirliliği

Gürültüden Hidrojen Enerjisi Üretilmesi

Günümüzde, enerji tüketimi büyük bir hızla artmaya, buna karşılık özellikle fosil kaynaklı yakıtlar hızla tükenmeye devam etmektedir. Bu nedenle, yeni, ucuz, temiz, ekonomik, güvenli enerji kaynakları bulmak, bunları devreye almak ve kolay kullanılabilir, taşınabilir şekillerde depolayabilmek büyük önem kazanmıştır.

 

Birçok ülke, güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma konusunda çok çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu çevre dostu enerjiler; mekanik, elektrik, ısı, vb. enerjilere dönüştürülerek tüketilebilmektedir. Ayrıca, bu akıp giden enerjilerin, geleceğin enerji taşıyıcısı olarak da adlandırılan hidrojen üretiminde kullanılması ve biriktirilerek istenilen zaman ve yerde kullanılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Gürültüden elde edilebilecek hidrojen miktarı yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha azdır. Ancak, faydalanılmayan bir enerjinin hidrojen üretiminde kullanılmasıyla önemli bir tasarruf imkanının elde edileceği düşünülmektedir.

 

Gürültü; insanları rahatsız eden, hava molekülleri arasındaki basınç farklılıklarından dolayı hareket eden ses dalgaları şeklinde tanımlanmaktadır. Ses dalgaları hava molekülleri tarafından iletilirken, periyodik olarak, hava moleküllerinin birbirlerine yaklaşması ve birbirinden uzaklaşması hareketleri neticesinde, minimum ve maksimum değerler arasında değişen basınçlar oluşur. Basınç farkı ve mekanik bir dalga hareketi söz konusu olduğundan dolayı, ses enerjisi için, bir mekanik enerji çeşididir de denebilir.

 

İnsanoğlu, ses enerjisinin başka enerjilere çevrilmesini, ilk önce kendi kulağında gözlemledikten sonra, telefon ve mikrofon başta olmak üzere çok çeşitli uygulamalar ile günlük yaşantısında kullanmaya başlamıştır. Ama tüm bu uygulamalar, ses enerjisi düzeyinde kalmış ve gürültüden faydalanma boyutuna taşınamamıştır. Gürültü; endüstride, ulaşımda, konser alanlarında, statlarda, evlerimizde, doğada daha doğrusu her yerde, değişen düzeylerde, bizim ile birlikte bulunmaktadır, ancak bu enerjiden hiçbir şekilde faydalanılmamaktadır.

 

Buradan hareketle, gürültü ile kaybedilmekte olan enerjinin değerlendirilmesi için, öncelikle, bu enerjinin başka bir enerji türüne dönüştürülmesi düşünülmüştür. Ses dalgaları hareketlerinin elektrikteki alternatif akım karakterine olan benzerliğinden yola çıkarak, gürültüden elektrik elde edilmesi üzerinde çalışılmış ve bu amaçla bir deney düzeneği kurulmuştur.

 

Ses dalgaları ve alternatif akım arasındaki benzerlikten hareket edilerek, laboratuvar şartlarında, gürültüden elektrik elde edilmiş ve bu elektrik ile kendi aralarında seri olarak bağlanan 6 adet gece lambası ampulünün yakılması sağlanmıştır. Daha sonra, gürültüden elde edilen elektrik enerjisi, bir elektrolizörde suyun elektrolizi için kullanılmış ve sudan hidrojen üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece, gürültüden hidrojen enerjisi üretilmesi sağlanmıştır.

 

Dünyanın giderek artan enerji ihtiyacını; kesintisiz, güvenli, ucuz ve ekolojik dengeyi bozmadan karşılayabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerjisi sistemi olduğu, bilim çevreleri tarafından büyük bir çoğunlukla kabul edilmektedir.

 

Bir otomobil motorunun kendi gürültüsü ile aküsünü şarj etmesi, bir cep telefonunun bir televizyon gürültüsü ile şarj olması, otobanlardaki gürültü bariyerlerinden elde edilecek elektriğin bölgesel ihtiyaçlarda değerlendirilmesi, vb. konularda araştırmalar yapılmaktadır.

 

Araştırmalar, mevcut koşullarda, hidrojenin diğer yakıtlardan en az iki kat daha pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılmasının, maliyeti azaltacak teknolojik gelişmelere bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, özellikle fosil temelli kaynakların tüketiminin sonucu olarak, büyük bir hızla artan insanlığın sağlık harcamaları, gelecek nesillerin de sahibi olduğu dünyamıza verilen zararlar, vb. dikkate alındığında, süratle hidrojen enerjisi kullanımına geçilmesi gerekmektedir.

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir