Etkinlikler

Çevre Görevlisi Vize Eğitimi

21 Kasım 2013 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin” Eğitim başlıklı 17. Maddesinde “Bakanlık, belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir veya verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kere bu eğitime katılmak zorundadır. Eğitim ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda 31 Aralık 2018 tarihine kadar belge geçerlik süresi bulunan Çevre Görevlilerine yönelik Çevre Görelisi Vize Yenileme Eğitimi düzenlenecektir. Açılan bu eğitim; 2010, 2011 ve 2012 tarihlerinde çevre görevlisi belgesi almış olanlar için son vize yenileme eğitimi olacaktır. İzin lisans sistemi üzerinde (Çevre Görevlisi vize yenileme başvurusu yapmadığından belgesi geçersiz sayılanlar) belgesi iptal edilmiş olanlar bu eğitime katılabileceklerdir.

 

Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi başvuruları 03-17 Kasım 2017 tarihleri arasında kabul edilecek olup, başvurular http://uzaktanegitimcsb.gov.tr online Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden tamamlandıktan sonra gruplar halinde eğitime başlanacaktır.

 

Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi Uzaktan eğitim şeklinde olup başvurular ve eğitim internet üzerinden yapılacaktır. Adaylar, online uzaktan eğitim portalı üzerinden gruplar halinde eğitime alınacaktır. Eğitime başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvurularda diploma ve eğitim ücreti yatırıldığına dair dekont sisteme yüklenerek yapılacaktır. Uzaktan eğitim Başvurusu için E-imza/Mobil imzaya gerek yoktur.

 

Çevre Görevlisi Eğitim süresi 7 (yedi) takvim günü ile sınırlanacaktır. Bu süre sonunda adaylar için online uzaktan eğitim portalı kapatılacaktır. Hiçbir şekilde ilave süre uzatımı yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gün içerisinde sisteme giriş yaparak eğitimi tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde eğitimi tamamlamayan adaylar eğitim haklarını kaybetmiş sayılacaktır ve eğitim için yatırdıkları ücreti geri alamayacaklardır.

 

“Çevre Görevlisi Vizesi Uzaktan Eğitim Ücreti” 150 TL olup, eğitim ücretini önce http://uzaktanegitimcsb.gov.tr adresinden (yani online uzaktan eğitim portalından) “kaydol” butonuna tıklayarak kayıt yaptırıp, bilgilerini yükledikten sonra sistemin vereceği referans numarası ile Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de açılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatıracaklardır. Ödenen ücret Halk Bankası tarafından otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Adaylar ayrıca sisteme dekont yüklemeyeceklerdir. Başvuru esnasında ayrıca lisans diploama/mezuniyet belgesi de yüklenecektir.

 

Eğitim için başvuruda istenilen bilgilerin (E-Posta, Tel, v.b) eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Eğitim ile ilgili her türlü bilgilendirme (başvuru onay-red, eğitime başlama tarihleri vb.) adaylar tarafından başvuru sırasında verilen e-posta adreslerine yapılacaktır. Uzaktan Eğitim portalı üzerinden hatalı başvuru yapanların yatırdıkları ücretin iadesi yapılmayacaktır.

 

Çevre Görevlisi Eğitimini tamamlayan adaylara elektronik olarak e-sertifika düzenlenecektir. Eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan adaylar, Çevre Görevlisi Vize Yenileme Başvurusu yapmak için Bakanlığın izin lisans (http://izinlisans.cevre.gov.tr) yazılım portalı üzerinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayarak “Vize İşlemleri Nedeniyle Belge Yenileme” başvurusunu seçerek elektronik olarak başvuru yapacaklardır.

 

Not: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve hali hazırda Bakanlık çalışanı olarak Çevre Görevlisi Belgesi alan kişiler, Vize yenileme başvurusu yaptıkları tarih itibari ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre ile ilgili birimlerde çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda, yapılacak Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimine katılmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu durumda olanlar Çevre Görevlisi belgelerini vize yaptırmak için izin lisans yazılım sistemi üzerinden ilgili belgelerle başvuru yapabilir.

 

Usul ve esasların Bakanlık tarafından belirlendiği eğitime, çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kez katılmak zorunda. Söz konusu eğitimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile sanayiciler arasında yaşanan sıkıntılar değerlendirilecek ve sıkıntılara çözüm önerilerinin getirilmesi sağlanacak.

 

Vize Yenileme Eğitimi başvurusu yapıldığı esnada, eğitim süresince, eğitim sonunda yaşanacak her türlü sıkıntı (sistemin referans numarası üretmemesi, yanlış e-posta adresi, iletişim bilgileri, okul bilgileri, UEP kullanıcı adı ve şifre unutulması v.b.) için Uzaktan Eğitim Portalı (http://uzaktanegitimcsb.gov.tr) üzerindeki hata/istek bildirim butonundan başvuru yapılacaktır. (Hata/istek bildirim butonundan sadece uzaktan eğitim sistemi ile ilgili sorunlar bildirilecektir)

 

Uzaktan Eğitim Portalı’nın eğitim ücreti için referans numarası üretmemesi durumunda adayların öncelikle Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden adres bilgilerini kontrol ederek gerekirse güncelleme yapmaları gerekmektedir. Adres bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda portal tarafından referans numarası üretilememektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Kasım 2017

 

Çevre Görevlisi Eğitimi Konu Başlıkları

 

– Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
– Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
– Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
– Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
– Atık Yönetimi Yönetmeliği
– Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği
– Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
– Atık Getirme Merkezleri Tebliği
– Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
– Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
– Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
– Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisleri Proje Onay Genelgesi
– Atıksu İzinleri
– Atık Yönetimi Uygulaması
– AAT Kimlik Belgesi
– Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
– Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
– Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
– Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
– Çevre Denetim Yönetmeliği
– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
– Endüstriyel Atık İzinleri
– Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
– Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
– Hassas ve Az Hassas Alanlar Tebliği
– Hava ve Gürültü İzinleri
– İzin Lisans Sistemi
– Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
– Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
– Kompost Tebliği
– Kimyasalların Yönetimi
– Laboratuvar Faaliyetleri
– Maden Atıkları Yönetmeliği
– Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği
– Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği
– Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
– Özel ve Evsel Atık İzinleri
– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları
– Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
– Seveso
– Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
– Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
– Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
– Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

Yeşil Kalem

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

blank

22 thoughts on “Çevre Görevlisi Vize Eğitimi

 • blank

  Aktif olarak Çevre Görevlisi olarak çalışmadığım için eğitim başvuru tarihini tesadüfen öğrendim ve sınava başvuru hakkımı kaçırmış bulunuyorum. Şubat’ın son eğitimine katılmak istiyorum. Başvuru tarihi hiçbir şekilde uzatılmaz mı? Veya 2016 içinde başka bir eğitim kesinlikle düzenlenmeyecek mi?

 • Merhaba Işıl Hanım, Çevre Görevlisi Vize Eğitimi için kayıtlar bugün akşama kadar uzatılmış durumdadır. Biraz acele etmeniz gerekecek sanırım. Kesinlikle düzenlenmeyecek diye birşey söz konusu değil fakat 2016 yılı için şuan planlamada yer almamaktadır. Gerekli görülürse eğitim açılabilir. En kötü ihtimalle 2017’de açılacak eğitime başvuru yapmanız gerekecektir.

 • blank

  Bende çevre görevlisi eğitimi almak istiyorum. Beykent MYO Otomotiv mezunuyum ön lisans olabilir miyim? Bakanlığın eğitimini alanlar olabilir diyorda.

 • blank

  Merhabalar üye olmada sıkıntı çekiyorum yardımcı olabilir misiniz?

 • Merhaba Şenol Bey, Çevre görevlisi kimdir? Çevre Görevlisi Neler Yapar? Çevre Görevlisi Eğitimine Kimler Katılabilir? gibi soruların cevabını sitemizde yer alan “Çevre Görevlisi Eğitimi” konu başlıklı yazımızdan okuyabilirsiniz. Sağ menüden aratarak makaleye ulaşabilirsiniz.

 • Merve Hanım, Türkiye Çevre Koruma Vakfı Eğitim, Sınav ve Burs Hizmetleri Portalı’na mı üye olurken sıkıntı çekiyorsunuz? Tek yapmanız gereken Üyelik işlemleri sırasında üyelik formunu eksiksiz olarak doldurup, “Bilgileri Kaydet” demeniz. Bunu yaptığınız halde sıkıntı oluyorsa sistemde geçici bir hata olmuş olabilir.

 • blank

  Çevre görevlisi eğitimini sadece bakanlık mı veriyor? Tek bir elden mi veriliyor bu eğitim?

 • Evet Kemal Bey şuan için öyle. Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ile Bakanlık iş birliği çerçevesinde düzenleniyor.

 • blank

  Çevre Görevlisi Eğitimi ne zaman olacak herhangi bir bilgisi olan var mı?

 • blank

  30.07.2017’de Çevre görevlisi belgem doluyor. Çevre Görevlisi vize eğitimi ne zaman başlayacak?

 • Fatih Bey, şuan için yeni mezun çevre mühendisleri için Çevre Görevlisi Eğitimi var bekleyen. Bu eğitim bittikten sonra Vize Eğitimi açılacaktır. Bildiğiniz gibi Çevre Görevlisi Eğitimleriyle ilgili Bakanlığın açıkladığı bir takvim yer almamaktadır. Belge süreniz dolmadan mutlaka vize eğitimi açılmış olur.

 • blank

  Merhaba, Jeoloji mühendisiyim ve 2 senedir takip ediyorum ancak çevre görevlisi eğitimi sadece çevre mühendisi arkadaşlara veriliyor. Acaba diğer branşlar ve mühendislik dalları için eğitim kaldırılmış durumda mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 • Merhaba Nur Hanım, şuan için çevre mühendisliği dışındaki diğer mesleki diplomaya sahip kişiler için çevre görevlisi eğitimi ve sınav programı düşünülmemektedir.

 • blank

  Merhaba biyoloji mezunuyum çevre görevlisi belgesi almak istiyorum. Sadece çevre mühendisleri eğitime katılabiliyor bizim için de bir eğitim açılabilir mi?

 • Merhaba Cevdet Bey, diğer meslek grupları için çevre görevlisi eğitimi açılması düşünülmüyor. Çevre Görevlisi ilk çıktığında oluşan açık için böyle bir yönteme başvurulmuştu. Şuan için Çevre Mühendisleri bu iş için yeterli durumdadır. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda bu meslek gruplarının tanımın yönetmelikten çıkarılmasını ümit etmekteyiz.

 • blank

  Çevre görevlisi belgesine sahibim. Fizikçiyim vize yenileme nasıl yapabilirim?

 • blank

  Merhaba Çevre görevlisi vize yenileme eğitiminde videolarım bitmeden sürem bitti ve eğitim kapandı. Sistemi açabilirler mi?

 • Bükre Hanım Merhaba, Çevre Görevlisi Eğitim süresi 7 (yedi) takvim günü ile sınırlıdır. Bu süre sonunda adaylar için online uzaktan eğitim portalı kapanmaktadır. Hiçbir şekilde ilave süre uzatımı yapılmamaktadır. Adaylar belirtilen gün içerisinde sisteme giriş yaparak eğitimi tamamlamak zorundadır. Bu süre içerisinde eğitimi tamamlamayan adaylar eğitim haklarını kaybetmiş sayılacaktır ve eğitim için yatırdıkları ücreti geri alamayacaklardır.

 • blank

  4 yıllık Orman Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Çevre görevlisi eğitimi almak istiyorum. Farklı meslek gruplarına Çevre görevlisi eğitimi verilecek mi? Konuyla ilgili güncel bilgilendirme yapar mısınız? Şimdiden verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum.

 • Ayla Hanım Merhaba, Çevre Görevlisi Belgesi alabilmeniz için “Çevre Mühendisliği” mezunu veya “Daha önceden Çevre Görevlisi Belgesi” sahibi olup belge süresi dolan kişiler için eğitim açılmaktadır. Uzun zamandır bu grupların dışında eğitim verilmemektedir. Bu şekilde devam edecektir düşüncesindeyiz. Çünkü yeteri kadar Çevre Mühendisi açığı zaten söz konusudur. Bu nedenle başka meslek dallarına ihtiyaç bulunmamaktadır.

 • blank

  Merhabalar, 01.12.2018 tarihinde çevre görevlisi belgemin süresi dolmaktadır. Aktif kullanmadığım için yenileme başvurusunu kaçırdım. Ne yapmam gerekir? Tekrar eğitim ne zaman açılır? Teşekkür ederim.

 • Kemal Bey Merhaba, en son Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi başvuruları 03-17 Kasım 2017 tarihleri arasında kabul edildi. Bu eğitime en geç 31 Aralık 2018 tarihine kadar Çevre Görevlisi Belge Geçerlilik süresi dolacaklar kişiler başvuruda bulundular. Çevre Görevlisi vize yenileme başvurusu yapmayıp belgeniz iptal edilmiş olsa bile açılacak olan ilk eğitime katılmanız yeterli olacaktır. Tahminen yılın son aylarına doğru bir tarihte açılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir