Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 19. Maddesi 2. Bendinde; “Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir”, 19. Maddesi 3. bendinde ise “gerekli durumlarda eğitim konuları, içeriği, katılım şartları ve sınav gerekliliği gibi hususlar, Bakanlıkça belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu hüküm gereği; Emisyon İmisyon ölçümleri raporlama personelleri için sertifika zorunluluğu getirilecektir. Bu kapsamda Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarının; emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporlamayı gerçekleştiren Raporlama Sorumlusu personeller için, 18-22 Şubat 2018 ve 22-26 Şubat 2018 tarihlerinde iki grup halinde mevzuat, standart, ölçüm yöntemleri ve raporlama hususlarını içeren ilk sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilecektir.

 

Bu eğitimin gerçekleştirilmesinin ardından emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporları hazırlayacak Raporlama sorumluları personellerinin de, rapor hazırlamasına ilişkin sertifikasının bulunması şartı aranacaktır. Yetkili Çevre Laboratuvarlarının emisyon ve imisyon ölçümlerini gerçekleştiren raporlama sorumlularına yönelik olacak olan söz konusu eğitim sonunda sınav yapılacak olup, bu sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcıların, eğitim sonu yapılacak olan sınav esnasındaki hesaplamalarda kullanmaları için (cep telefonları da sınav esnasında kullanılmasına müsaade edilmeyeceğinden) yanlarında hesap makinası getirmeleri gerekmektedir.

 

Verilecek olan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıl olup, söz konusu sertifikaya sahip laboratuvar çalışanlarının 5 yıllık süreç içerisinde iş yeri değişikliği yapmaları durumunda; hem çalışanın hem de laboratuvarın mağdur olmaması için hazırlanan mevcut sertifikaların, çalıştıkları laboratuvarlar dışında sadece bir laboratuvar için daha geçerliliği söz konusu olacaktır. Sertifikalı raporlama sorumlusu personelinin ikinci defa iş yeri değişikliği yaptığı durumda sertifikası geçersiz sayılacak ve yeniden eğitim alması gerekecektir.

 

Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi, raporlamalarda standart oluşturulması ve uygulamada bütünlüğün sağlanmasına yönelik olacağından, eğitimin içeriği; ölçüm personeline yönelik düzenlenen Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitiminden farklı olacaktır. Bu nedenle, daha önce ölçüm personeli olarak verilen sertifikalar raporlama personeli sertifikası olarak kullanılamayacaktır.

 

Ölçüm personeli aynı zamanda raporlamadan sorumlu personel olarak da görev alacaksa, raporlama eğitimine de katılım sağlamak ve sertifika almak zorundadır. Raporlama personeli olarak görev alacak personelin, ölçüm personeline yönelik verilen sertifikayı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Eğitime katılacak raporlamadan sorumlu personellerin, en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Emisyon ve İmisyon Ölçümlerine ilişkin Raporlama Sorumlusu olarak çalışacak laboratuvar personeli ile bireysel başvuru yapacak diğer şahısların, üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olması şartını sağlamaları gerekmektedir. Ancak, daha önce ya da halen Yetkili Çevre Laboratuvarlarında raporlama personeli olarak görev yapan ön lisans mezunu kişilerin de; ilk eğitime mahsus olmak üzere, geriye dönük olarak en az 1 sene Emisyon ve İmisyon konusunda raporlama personeli olarak çalıştıklarını, Bakanlığa ve/veya İl Müdürlüklerine sunmuş oldukları (hangi tesis için hazırlandığı, rapor tarihi, rapor no gibi bilgilerin yer aldığı) raporları ibraz ederek ispat etmeleri durumunda, eğitime katılım sağlama ve yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde raporlama personeli olarak sertifika alma ve görev yapma hakkına sahip olabileceklerdir.

 

Sadece imisyon kapsamında yetkili olan çevre laboratuvarlarından; talep edilmesi halinde bu laboratuvarlarda çalışan raporlama personeli için sadece imisyon kapsamında yetkilendirme yapılabilecektir. Ancak laboratuvarın kapsamına emisyon kısmını alması veya imisyon raporlama personelinin, emisyon kapsamı bulunan laboratuvara geçmesi halinde, emisyon ölçümüne ilişkin raporlama yapabilmesi için personelin emisyon kapsamı raporlama sertifikasyon eğitimine katılması ve sertifika alması gerekmektedir.

 

Eğitim kontenjanla sınırlıdır. Gruplandırmalar kayıt sırasına göre yapılacak olup iki grup arasında değişiklik yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi bittikten sonra gruplandırmalar tarafınıza bildirilecektir. Bu yüzden kayıt esnasında lütfen güncel ve bireysel mail adreslerinizi yazarak takip ediniz.

 

Eğitime katılmak isteyenler öncelikle bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermayesinden “Çevre Alanında Teorik ve Pratik Eğitimi” için Referans numarası alarak, Bakanlığın Döner Sermaye Müdürlüğü Halk Bankası Kurumsal 301 no.lu hesabına 680 TL yatırdıktan sonra Banka dekontunu basvuru.tucev.org kayıt sisteminde ilgili yere yüklemeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca katılımcılar eğitim ve konaklama bedeli olan 1.770 TL (KDV dahil) Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi, T.C. Ziraat Bankası, Kamu Girişimci Şubesi, IBAN: TR71 0001 0025 3352 1264 1250 19 no’lu hesaba ödedikten sonra sistemde ilgili yere bu ücretin dekont numarasını yazarak 2 Şubat 2018 tarihine kadar basvuru.tucev.org‘dan kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Katılımcılarımızın tek kişilik odalarda tam pansiyon konaklama (Akşam Yemeği, Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, Öğle ve Akşam yemeklerinde 1 Adet Meşrubat, Lobi genel alanında (Mercan, Yasemin ve Oyun Cafe) geçerli Çay – Nescafe , minibarda günlük kişi başı 1 adet 0,5 lt su ve Toplantı günlerinde iki adet kurabiyeli kahve molası dâhildir.), eğitim materyalleri, sarf malzemeleri, otogardan otele(14:00’da) ,dönüşte otelden otogara (13:30’da) tek transfer organizasyon tarafından karşılanacaktır. Eğitim NG Hotels/Afyon’da (NG Afyon Wellness & Convention İzmir Karayolu 7. Km./AFYON) düzenlenecektir.

 

İlk grup katılımcıları 18 Şubat 2018 saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilirler. Afyon otogardan otele toplu transfer 18 Şubat 2018 saat 14:00’da yapılacaktır. Eğitim 19 Şubat 2018 saat 09:00’da başlayacaktır. Katılımcılar 22 Şubat 2018 tarihinde saat 12:00’da odalarını boşaltmakla yükümlüdürler. 22 Şubat 2018 saat 13:30’da otelden otogara tek ve toplu transfer sağlanacaktır.

 

İkinci grup katılımcıları 22 Şubat 2018 saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilirler. Afyon otogardan otele toplu transfer 22 Şubat 2018 saat 14:00’da yapılacaktır. Eğitim 23 Şubat 2018 saat 09:00’da başlayacaktır. Katılımcılar 26 Şubat 2018 tarihinde saat 12:00’da odalarını boşaltmakla yükümlüdürler. 26 Şubat 2018 saat 13:30’da otelden otogara tek ve toplu transfer sağlanacaktır.

 

Eğitime katılmak isteyen katılımcıların yukarıda belirtilen iki ayrı ücretinde ödemesini yaptıktan sonra dekontlarıyla beraber sistemden kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Aksi halde kayıtlar dikkate alınmayacak, silinecektir. Katılımcıların eğitime katılmaması durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Katılımcılar faturalarını eğitim sırasında fatura bankosundan temin edebilirler.(Kurum ödemelerinde lütfen kurumun tam adını, vergi dairesini, vergi numarasını ve adresini başvuru formunda ilgili yere yazınız aksi halde faturalarınız tarafınıza bireysel olarak kesilir ve düzeltilmez.)

 

Emisyon İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitim Notları İçin Tıklayınız…

Admin

Daha yeşil ve güzel bir Dünya için yola çıkan Yeşil Aşkı, herkesi Dünya’ya zarar vermeden, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşama davet ediyor. Bütün gayemiz; temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya ve yeşil gören gözlerdir. Yeşil görmeyen gözler, Renk zevkinden mahrumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir