Çevre Yazarımız Olun

Anket

Ülkemizdeki Çevre Sorunlarının Temel Niteliği Sizce Hangisidir?

Loading ... Loading ...

Biliyor Musunuz?

Son Yorumlar

  • Admin: Çevre Görevlisi Belgesini ilk defa alacak olan arkadaşlar bununla ilgili Adnan Beyi arayıp bilgi al...
  • Yavuz Alper: İlginiz İçin teşekkür ederim yalnız bu eğitimi ilk kez çevre görevlisi belgesi alacaklar için ne ...
  • Admin: Merhaba Yavuz Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Ge...
  • cevrealper@hotmail.com: Bu sene ne zaman verecekler çevre görevlisi belgesini ? Bilginiz varmı....
  • Admin: Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyen kişiler için 27 Ekim - 02 Kasım 2014 tarihlerinde “Çevre Göre...

Galeri

ATIK: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler   Amaç MADDE 1 — 1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini sağlamaktır.   Kapsam MADDE 2 — (1) Bu Yönetmelik; 05/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV Atık Listesinde yer alan ; “20 01 25 - Yenilebilir...

132 kez Okundu
0 Yorum
22 Ocak 2015

ATIK: Kompost Tebliği Taslağı

KOMPOST TEBLİĞİ TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların; a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanmasına, b) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c) Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine, ç) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesine, ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan, Ek-1 at...

256 kez Okundu
0 Yorum
11 Aralık 2014

ATIK: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler   Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların toplanması, taşınması depolanması, rejenerasyona tabi tutulması, yakılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ve atık yağların öncelikle geri dönüşüm çerçevesinde uygun ve yüksek değerde dönüştürülerek doğal kaynakların ekonomik kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.   Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, atık yağ tanımında yer alan atıkları atık yağlardan üretilen baz yağ ve yan ürünleri ve bu üret...

683 kez Okundu
1 Yorum
24 Ağustos 2014

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Amaç Madde 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak üzere, ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Kyoto Protokolü altında listelenmiş olan florlu sera gazlarının kullanımına dair usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam Madde 2 – (1) Bu yönetmelik; Kyoto Protokolü altında listelenmiş olan florlu sera gazlarının ve diğer florlu maddelerin piyasaya arzına ilişkin yasaklarını, geri kazanımını, geri dönüşümünü, ıslahını ve imha edilmesini, florlu sera gazı içeren cihaz ve ürünlerin etiketlenmesi ve sızıntılarının önlenme...

420 kez Okundu
0 Yorum
23 Ağustos 2014

ATIK: Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı

Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Genel Hükümler   Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/ zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetimi için gerekli olan işlemleri ve maden atıklarının geri kazanımına ilişkin esasları kapsar. (2) Ancak; a) Ma...

511 kez Okundu
0 Yorum
13 Ağustos 2014

ATIK: Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı

Biyobozunur Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların; a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, b) Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c) Maddesel veya enerji geri kazanımına yönelik kurulan tesislerin teknik kriterlerinin belirlenmesine, ç) Maddesel geri kazanım tesislerinden geri kazanım sonucunda elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesine, ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönet...

499 kez Okundu
0 Yorum
11 Ağustos 2014

ATIK: Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı

Atık Getirme Merkezi Tebliğ Taslağı   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.   Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacıyla; Ek-1’de yer alan atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık getirme merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsar.   ...

422 kez Okundu
0 Yorum
29 Haziran 2014
123
AnaSayfa Gizlilik Sözleşmesi Kullanım Koşulları Hakkımızda Site Haritası © 2013 - 2015 • Tüm Hakları Saklıdır.